Wie is er aansprakelijk bij schade?

In dit soort gevallen dient u een beroep te doen op uw eigen inboedel-/ opstal- of aansprakelijkheidsverzekering. Indien de eigen verzekering niet of niet voldoende dekt, kan er een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering van Huiscleaning. Bij aanspraak op deze verzekering geldt een eigen risico van €250. De aansprakelijkheid van Huiscleaning is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uitgekeerd wordt door de verzekeraar.